OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Annullering av eksamen, 22. mai 2023

Elevene i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene mandag 22. mai får mulighet til å annullere eksamen. Skolen vil da søke gruppevis annullering på vegne av elevene. Alle elever som hadde innloggingsproblemer 22. mai kan få eksamen annullert. Det er et krav om at eleven og den voksne deltakeren var oppmeldt til eksamen. De må også ha møtt til eksamen før kl. 10 mandag.

Det er et krav om at eleven ikke fikk vist sin kompetanse på grunn av:

  • feil i systemet som førte til sen innlogging
  • for høyt opplevd stress i forbindelse med innloggingen
  • for lite kompensert tid

Eleven leverer søknad om annullering via sin faglærer.

Når eleven får karakteren, kan hen vurdere om karakteren eller dispensasjonsvedtaket skal stå på vitnemålet. Hvis eleven ikke har søkt om annullering først, kan ikke Udir garantere at søknaden vil bli behandlet før fristen for å sende vitnemål til Samordna opptak.

Elever som søker om annullering, men siden ønsker å beholde eksamenskarakteren etter at denne er mottatt, må melde dette til eksamenskontoret innen 22. juni kl. 12.00 på epost eksamen.narvik@vgs.nfk.no