OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

NAV i videregående

NAV i videregående har som mål å forebygge frafall i videregående skole og bidra til varig integrering i arbeidslivet. Det prøves derfor ut en modell for tverrsektorielt samarbeid og bedre samarbeid mellom NAV og videregående skole.

Bemanning:
Cathrine Østvik Aronsen
Telefon: 413 44 547
cathrine.ostvik.aronsen@nav.no

Frydenlund: Mandag, onsdag, fredag
Oscarsborg: Hver tirsdag kl. 12.00 - 15.30
Solhaugen: Hver torsdag kl 08.00 - 11.30

Målgruppe:
Elever som står i fare for å falle ut av videregående opplæring, og som etter en NAV-faglig vurdering har behov for, og fyller vilkår for NAVs tjenester og tiltak. Ungdom som møter opp på NAV kontoret uten å fullføre videregående opplæring. Målet er å bistå ungdommene til å fullføre videregående opplæring ved å tilby individuelt tilpasset videregående opplæring og eller oppfølging fra Oppfølgingstjenesten i kombinasjon med tjenester og eller tiltak fra NAV

Organisering og ansvar:
NAV-veiledere skal ha arbeidsted ved den videregående skole 3-4 dager i uka. De resterende dagene skal NAV-veilederne arbeide som en del av ungdomsteamet ved NAV-kontoret. NAV-veilederne skal inngå i skolens «Team for elevtjenester». NAV-veilederne skal yte aktuelle tjenester og tiltak direkte til eleven/ungdommen. Målet er at eleven/ungdommen skal få oppfølging der de er, og unngå å dra på NAV-kontoret for ytterlige oppfølging.