OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Utdanningsverkstedet - UDV

Et tilbud til deg som ønsker å kombinere utdanning og arbeid -/praksisplass. 

Du kan være 1 -2 dager på skolen, og 3 -4 dager i arbeid/arbeidspraksis.

UDV kan tilby:
- Hjelp til å strukturere skole- og arbeidsdagen
- Oppfølging på praksis-/arbeidsplassen
- Undervisning i enkeltfag
- Veiledning om yrkes- og utdanningsvalg
- Hjelp til jobbsøking og utarbeiding av CV

Du bør vurdere UDV dersom du:
- Ønsker å forbedre karakterene dine i fag
- Ikke har søkt skole eller er usikker på hva du skal bli
- Ikke kom inn på det utdanningsprogrammet eller den skolen du ønsket
- Har valgt feil
- Slutter i løpet av skoleåret

Hva kan du ha igjen etter et skoleår i UDV?
- Attest fra en arbeidsgiver som kan gi deg fortrinn til sommer-/helgejobb
- Kursbevis
- Bli mer bevisst dine valg og moden for videre skolegang
- Økt motivasjon for videre utdanning

 

Ta kontakt med oppfølgingstjenesten og UDV.

Vi tar utgangspunkt i dine behov og interesser, og prøver å lage et best mulig tilbud til deg ut ifra de rammene vi har.

Avdelingsleder: Marit Strand Sørensen, tlf 75 65 65 04/ 996 93 795

OT-koordinator: Greta Stormo Myreng, tlf 75 65 66 39 / 900 23 975

Kontor: Narvik videregående skole, studiested Oscarsborg, Dronningens gt 68.