OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Helsetjenesten

Ved Narvik videregående skole er skolehelsetjenesten representert av helsesykepleier som er tilgjengelig på hvert studiested.

Hva kan vi hjelpe med?

Skolehelsetjenesten arbeider både helsefremmende og forebyggende. Tjenesten tilbyr veiledning, støtte og hjelp til elevene ved skolen. Tjenestens mål er å øke elevenes helsebevissthet, bedre det fysiske og sosiale miljøet og motivere hver enkelt elev til å ta ansvar for egen helse og livskvalitet.

Elevene kan komme med spørsmål som gjelder helse eller trivsel, eller med bekymringsmeldinger om noen dere kjenner. Skolehelsetjenesten kan også henvise til annen kvalifisert hjelp dersom det er behov for det.

Skolehelsetjenesten arbeider tverrfaglig og vil ofte samarbeide med lærere, rådgivere, miljøtjenesten og øvrig personell på skolen. Eleven selv bestemmer hva skolehelsetjenesten kan ta opp med de andre. Helsetjenesten har taushetsplikt.

Helsestasjon for ungdom

Det finnes i tillegg et kommunalt tilbud som heter ”Helsestasjon for ungdom”. Det er hver tirsdag fra kl 14.00 - kl 17.30, og gjelder hele skoleåret. Her kan elever ta opp spørsmål som angår helse og/eller trivsel. Vi gir veiledning og hjelp ved spørsmål om prevensjon, graviditet og/eller om seksuelt overførbare sykdommer. Her vil dere få kunne snakke med både helsesøster, jordmor og lege. Tilbudet er gratis.

Her finner du oss

”Helsestasjon for ungdom” finner du på Sentrumsgården i 2. etasje, Kongensgate 51.
Telefon 76 91 32 00/ 971 95 601.

Helsesykepleier på Frydenlund: Kontor i rådgivergangen på høyre siden i hovedinngangen.

Helsesykepleier på Oscarsborg: Kontor rett over gangen fra ekspedisjonen ved inngang gate 3.

Helsesykepleier på Solhaugen: Kontor på vestfløyen, ikke langt unna skolebiblioteket.