OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Miljøtjenesten

Miljøtjenesten ved Narvik videregående skole er en tjeneste som ønsker å følge opp elevene ved de tre studiestedene gjennom trivselsfremmende tiltak i og utenfor skolen. Vi prøver blant annet å sette fokus på elever som bor på hybel gjennom hybelkurs og tilrettelegging for gode rutiner ved hybellivet.

I tillegg til miljøfremmende tiltak ønsker vi å hjelpe elever med personlige, hybelrelaterte, økonomiske og sosiale utfordringer. Miljøtjenesten er et tilbud til elevene i og etter skoletid. Målsettingen vår er å skape et godt og trivelig læringsmiljø som fremmer faglig og personlig utvikling hos den enkelte elev i skolen. 

Miljøtjenesten er ansvarlig for elevrådet på hvert studiested.

Foreldresamarbeid
Miljøtjenesten ønsker også å tilrettelegge for kontakt med foreldre til elever som starter i videregående skole og bor på hybel. Oppstår det vanskeligheter kan det virke betryggende for foresatte hvis man kan sende en epost eller ta en telefon for å høre hvordan det går.

Aktiviteter utenfor skoletid
Studiestedene er en møteplass for aktiviteter på fritiden. Her er det mulig å gjøre lekser, trene. Elevrådet på hvert enkelt studiested kan komme med forespørsel til miljøtjenesten på ulike aktiviteter som de ønsker skal gjennomføres. Skolen kan legge til rette for ulike tilbud som elevene ønsker.
Det gjennomføres ulike typer aktiviteter gjennom hele året for elever. Eksempler på dette er alpingruppe, bowling, klatrehall.