OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

NAV i videregående

NAV i videregående har som mål å forebygge frafall i videregående skole og bidra til varig integrering i arbeidslivet. Det prøves derfor ut en modell for tverrsektorielt samarbeid og bedre samarbeid mellom NAV og videregående skole.

Bemanning:
Thomas Olderøy
Telefon: 96043835
Thomas.Olderoy@nav.no

Frydenlund: Tar kontakt ved behov
Oscarsborg: Hver tirsdag kl. 12.00 - 15.30
Solhaugen: Hver torsdag kl 12.00 - 15.30

Målgruppe:

  •   Elever som står i fare for å falle ut av videregående opplæring, og som etter en NAV-faglig vurdering har behov for, og fyller vilkår for NAVs tjenester og tiltak.
  •  Ungdom som møter opp på NAV kontoret uten å ha fullført videregående opplæring.

Målet er å bistå ungdommene til å fullføre videregående opplæring ved å tilby individuelt tilpasset videregående opplæring. Eller Oppfølgingstjenesten i kombinasjon med tjenester og tiltak fra NAV

Organisering og ansvar:
NAV-veiledere skal ha arbeidsted ved den videregående skole 2 dager i uka. De resterende dagene skal NAV-veilederne arbeide som en del av ungdomsteamet ved NAV-kontoret. NAV-veilederne skal inngå i skolens «Team for elev/lærlingtjenester». NAV-veilederne skal yte aktuelle tjenester og tiltak direkte til eleven/ungdommen. Eleven/ungdommen skal få oppfølging på skolen, og ikke være avhengig å dra oppsøke NAV kontoret.