OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Velkommen til skolestart høsten 2023

Første skoledag etter ferien er mandag 21. august.

Elever på VG1, elever i innføringstilbud og elever på tilrettelagt videregående opplæring møter mandag 21. august kl. 10.00 på sitt studiested, dersom det ikke er gjort andre avtaler med den enkelte.

Elever på VG2 og VG3, og elever på påbygg til generell studiekompetanse møter mandag 21. august kl. 12.00 på sitt studiested.

Det er en glede å ønske deg velkommen til Narvik videregående skole. Jeg håper at vi som jobber på skolen kan innfri dine forventninger til dette skoleåret. Vi som er ansatt på skolen ser frem til å møte deg, og vil gjøre alt vi kan for at du skal få et godt og lærerikt år.

Studiested Frydenlund, Villaveien 59:

 • Idrettsfag og alpint
 • Studiespesialiserende utdanningsprogram

VG1 møter kl. 10.00 i aulaen.
VG2/VG3 møter på sine klasserom kl. 12.00.

Det blir hengt opp informasjon ved inngangen, og det vil være noen som kan vise vei til riktig rom.

Studiested Oscarsborg, Dronningens gate 68:

 • Teknologi- og industrifag VG1/ Industriteknologi VG2/ Kjøretøy VG2
 • Bygg- og anleggsteknikk VG1/ Tømrer VG2
 • Elektro og datateknologi VG1/ Elenergi og ekom VG2/ Datateknologi og elektronikk VG2
 • Restaurant- og matfag VG1/ Kokk og servitørfag VG2

VG1 møter kl. 10.00 i kantina.

VG2 møter kl. 12.00 i kantina.

Det blir hengt opp informasjon ved inngangen, og det vil være noen som kan vise vei til riktig rom.

Studiested Solhaugen, Øvreveien 26:

 • Innføringstilbud
 • Tilrettelagt videregående opplæring
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign VG1/ Frisør VG2
 • Helse- og oppvekstfag VG1/ Ambulansefag VG2/ Barne- og ungdomsarbeiderfag VG2/ Helsearbeiderfag VG2
 • Påbygging til generell studiekompetanse

VG1/ elever i innføringstilbud og elever på tilrettelagt videregående opplæring møter kl. 10.00 i kantina.
VG2/VG3 møter kl. 12.00 i kantina.

Det blir hengt opp informasjon ved inngangen, og det vil være noen som kan vise vei til riktig rom.

På skolens hjemmeside finner du også praktisk informasjon som kan være nyttig for deg å vite under lenken For elever/lærlinger.

PC-avtale og avtale om lån av bøker

Fylkestinget har bestemt at alle elever som kommer rett fra grunnskolen og begynner i VG1 skal bruke datamaskin innkjøpt av Nordland fylkeskommune. Informasjon om ordningen er beskrevet på fylkeskommunens hjemmeside Signere PC-avtale - Nordland fylkeskommune (nfk.no)

Egenandelen tilsvarer minimumssatsen for utstyrsstipend fra Statens lånekasse. Elevene får låne alle lærebøker på skolen gratis. Avtale om lån av bøker, lærebøker og annet læremateriell er administrert gjennom samme ordning som PC-ordningen.

Når inntaket av elevene er klart vil informasjon gå ut til elevene via sms. I sms-en vil det være lenke til kontraktsmodulen der utfyllende informasjon vil bli lagt ut.

Skoleskyss

Er du elev i videregående skole og har krav på skoleskyss, må du selv søke på nett om dette. Det gjelder også selv om du kommer fra ungdomsskolen og har hatt skoleskyss fra før. Mer om skoleskyss i videregående skole.

Lån / Stipend

Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Statens lånekasse. Mer informasjon kan du finne her. Lånekassens nettsøknad finnes på www.lanekassen.no

Ta kontakt med oss dersom du har behov for hjelp:

Oscarsborg 75 65 65 00
Frydenlund 75 65 66 00
Solhaugen 75 65 67 00

For at du skal lykkes med opplæringen er vi avhengig av et godt samarbeid med deg som elev. Ta godt vare på skoleplassen din og bruk den muligheten du har fått til å skaffe deg en utdanning. Vi gleder oss til å møte deg på skolen og bli kjent med deg.

På nytt velkommen til Narvik videregående skole!

Med vennlig hilsen
Anita Sletbakk
Rektor